Musicology and Its Future in Times of Crises

Povodom 50 godina rada Odseka za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu, 27. i 28. novembra 2020. godine biće održan međunarodni naučni skup „Musicology and Its Future in Times of Crises“. Sva izlaganja su na engleskom jeziku.
Vreme izlaganja: 20 minuta + 10 minuta za diskusiju.
Tematske panel-sesije (tri ili četiri izlaganja): 60 minuta + 15 minuta za diskusiju.
Prijavljivanje: do 1. marta 2020. godine.

Više informacija: http://www.muza.unizg.hr/zgmusicology50/en/category/conference/