O Društvu

Društvo je nastalo iz nastojanja članova Katedre za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, da svojim naučnim i stručnim delovanjem utiču na razvoj muzičko-teorijske misli i pedagogije muzičko-teorijskih disciplina u svojoj sredini i doprinesu objedinjavanju muzičkih teoretičara na širem, nacionalnom nivou. Zato je u Beogradu, 12. septembra 2019. godine, održana Osnivačka skupština Srpskog društva za muzičku teoriju.

Upravni odbor ima sedam članova – muzičkih teoretičara:

  1. dr Zoran Božanić, predsednik
  2. dr Anica Sabo, zamenik predsednika
  3. dr Ivana Vuksanović, član
  4. dr Milena Medić, član
  5. dr Jelena Mihajlović-Marković, član
  6. dr Srđan Teparić, član
  7. dr Ivana Ilić, član

Sekretar SDMT-a je mr Senka Belić.