Академик Дејан Деспић изабран је за почасног члана Српског друштва за музичку теорију

Са великим задовољством објављујемо да је на седници Скупштине Српског друштва за музичку теорију, академик Дејан Деспић изабран за почасног члана. Овим поводом донето је и усвојено следеће саопштење:

Скупштина Српског друштва за музичку теорију исказује велику захвалност на свему што је академик Дејан Деспић учинио и допринео за развој музичке теорије. Велика нам је част што је од данас професор Деспић наш почасни члан. Ово нас обавезује да следимо рад, мисао и идеју нашег уваженог и вољеног професора.

У Београду,

26. септембра 2020. године

Скупштина Српског друштва за музичку теорију