Члан Српског друштва за музичку теорију може бити сваки музички теоретичар који прихвата циљеве и Статут Друштва и који поднесе пријаву за учлањење Управном одбору.

Пријава за учлањење може се преузети на следећем линку: Пријава СДМТ

Попуњену пријаву потребно је послати поштом или на имејл адресу: office@sdmt.rs

Чланарина износи 1500 РСД; за незапослене колеге и студенте 700 РСД. Чланарина важи годину дана од датума уплате.

Инструкција за плаћање чланарине путем опште уплатнице:

Сврха уплате: Чланарина

Прималац: Српско друштво за музичку теорију, Друге српске армије 41/20, 11000 Београд

Рачун примаоца: 200-3145670101754-58