Друштво је настало из потребе да се научним и стручним деловањем утиче на развој музичко-теоријске мисли и педагогије музичко-теоријских дисциплина. Зато је у Београду, 12. септембра 2019. године, одржана Оснивачка скупштина Српског друштва за музичку теорију.

Управни одбор има седам чланова – музичких теоретичара:

  1. др Зоран Божанић, председник
  2. др Аница Сабо, заменик председника
  3. др Јелена Михајловић-Марковић, члан
  4. др Срђан Тепарић, члан
  5. др Ивана Илић, члан
  6. др Сенка Белић, члан
  7. др Марко Алексић, члан

Секретар СДМТ-а је др Сенка Белић.