O ČASOPISU 

Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju pripada polju društveno-humanističkih nauka – oblast nauke o umetnostima. U njemu se proučava i promoviše muzička teorija. Okosnicu časopisa čine tri rubrike. Prva je Naučni radovi, gde se obuhvataju različita muzičko-teorijska pitanja: odnos tradicionalnog istraživanja i novih teorija, primene različitih teorijskih modela, analitičke interpretacije muzike, istorijata teorije, primenjenih i interdisciplinarnih pristupa muzici. U rubrici Stručni radovi zastupljeni su izučavanje pedagogije muzičko-teorijskih predmeta, metodička pitanja i osvrt na značajne godišnjice. Treća rubrika, Prikazi, odnosi se na objavljene muzičko-teorijske publikacije, odbranjene doktorske disertacije, održane naučne i stručne skupove.

Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju je jedini časopis u našoj sredini, čija je programska koncepcija u potpunosti okrenuta ka muzičkoj teoriji, prezentujući aktuelne domete savremene muzičko-teorijske i analitičko-interpretativne misli, čime se podržava naučni pristup ovoj oblasti. Takođe, Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju posebno podstiče objavljivanje članaka koji se bave problematikom pedagoške prakse, doprinoseći njenom unapređenju.

Opšti naučni i društveni karakter časopisa manifestuje se kroz usavršavanje muzičke teorije i nastave njenih bazičnih disciplina. Zahvaljujući svom interdisciplinarnom aspektu, časopis proširuje korpus društveno-humanističkih nauka, vezuje se za oblast nauka o umetnosti uz mogućnost povezivanja sa drugim srodnim oblastima. Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju izlazi jedanput godišnje, uključuje tekstove na srpskom i engleskom jeziku i namenjen je stručnoj javnosti. Svaki prispeli rad ocenjuju dva recenzenta. U obzir se uzimaju samo neobjavljeni tekstovi, kao i oni koji nisu podneti za objavljivanje u nekom drugom časopisu.


IZDANJA:

BR. 1 (2021)

BR. 2 (2022)

BR. 3 (2023)


Uputstvo za autore: PDF

Rok za dostavljanje radova: 1. septembar 2024. godine

e-mail: journal@sdmt.rs


UREDNIŠTVO:

Glavni i odgovorni urednik:

dr Zoran Božanić, vanredni profesor, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

 

Članovi uredništva (abecednim redosledom):

dr Nataša Crnjanski, vanredni profesor, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu

dr Ivana Ilić, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

dr Ivana Medić, viši naučni saradnik, Muzikološki institut SANU, Beograd

dr Milena Medić, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

dr Jelena Mihajlović Marković, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

dr Anica Sabo, redovni profesor u penziji, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

dr Srđan Teparić, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

dr Ivana Vuksanović, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

dr Danijela Zdravić Mihailović, vanredni profesor, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu

 

Članovi međunarodnog uredništva (abecednim redosledom):

dr Amra Bosnić, docent, Academy of Music of the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

dr Sanda Dodik, redovni profesor, Academy of Arts, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

dr Fatima Hadžić, vanredni profesor, Academy of Music of the University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

dr Ildar Hananov, docent, Johns Hopkins Peabody Institute, Baltimore, USA

dr Trena Jordanoska, vanredni profesor, Faculty of music, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of North Macedonia

dr Monika Karwaszewska, docent, Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdańsk, Poland

dr Sanja Kiš Žuvela, docent, Academy of Music, University of Zagreb, Croatia

dr Leon Stefanija, redovni profesor, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

dr Nejc Sukljan, docent, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia

dr William Tiexeira, vanredni profesor, Federal University of Mato Grosso do Sul, Music, Brasil

 

Sekretar uredništva:

dr Senka Belić, docent, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd