Српско друштво за музичку теорију је од 2019. године члан Европске мреже за теорију и анализу музике EuroT&AM 

————————————

Српско друштво за музичку теорију, у сарадњи са колегама из Републике Словеније, од 2021. године учествује у изради међународног интернет портала под називом Појмовник музичке теорије.

Српска верзија Појмовника налази се на интернет адреси: pojmovnik.sdmt.rs

Словеначка верзија Појмовника налази се на интернет адреси: pojmovnik.fri.uni-lj.si

Издавачи: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Љубљана; Oddelek za glasbeno pedagogiko in Oddelek za kompozicijo in teorijo glasbe Akademije za glasbo, Љубљана; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Љубљана; Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, Љубљана; Српско друштво за музичку теорију, Београд.

Појмовник музичке теорије има међународни уреднички тим и уреднички одбор у којима су заступљени представници Српског друштва за музичку теорију.