Српско друштво за музичку теорију је од 2019. године члан Европске мреже за теорију и анализу музике EuroT&AM