Контакт

Српско друштво за музичку теорију
Адреса: Друге српске армије 41/20, 11041 Београд

Матични број: 28287682
ПИБ: 111658766

Рачун: 200-3145670101754-58

Имејл адреса: office@sdmt.rs