Interdisciplinarnost muzičke teorije

14. međunarodna konferencija iz oblasti muzičke teorije i analize „Interdisciplinarnost muzičke teorije: znanje o muzici između istorije, poetike, teorija i kritike“, biće održana od 7. do 9. oktobra 2022. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Program naučnog skupa nalazi se na sledećoj adresi: Program.pdf