Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju / Journal of the Serbian Society for Music Theory

broj / number 3

 

ISSN  2812-7560 ČASOPIS Srpskog društva za muzičku teoriju (Štampano izd.)

ISSN  2812-7579 ČASOPIS Srpskog društva za muzičku teoriju (Online)

Online verzija / Online version


NAUČNI RADOVI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Yuri Zakharov

Lev Kulakovsky and his method of melody analysis 7

Tijana Ilišević

Koncept zvučnih masa i mogućnosti njihovog tipološkog određenja 23

Milena Stanojević

Resemantizacija jezičko-stilskih znakova prošlosti u kompoziciji Klavirski trio Morisa Ravela 54

 

STRUČNI RADOVI / PROFESSIONAL PAPERS

Jelena Mihajlović-Marković

Hromatsko-enharmonska modulacija – predlog za novo tumačenje 73

Verica Nerić

Rad sa muzički darovitim učenicima – studija slučaja 82

 

PRIKAZI / REVIEWS

Ivana Vuksanović

Atila Sabo, Posttonalni kontekst i narativna funkcija harmonskog jezika – Šostakovič, Hindemit, Bartok 95

Milena Medić

Prikaz doktorske disertacije Tijane Ilišević Posttonalna muzika u svetlu kognitivne transmedijalne naratologije 99

Zoran Božanić

Stručni skup XIX Dani muzičke teorije 110

Nikola Komatović

Drugi festival mikrointervalske muzike Microfest 2023 113