Kako postati član

Član Srpskog društva za muzičku teoriju može biti svaki muzički teoretičar koji prihvata ciljeve i Statut Društva i koji podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru.

Prijava za učlanjenje može se preuzeti na sledećem linku: Prijava SDMT

Popunjenu prijavu potrebno je poslati poštom ili na imejl adresu: office@sdmt.rs

Članarina iznosi 1500 RSD; za nezaposlene kolege i studente 700 RSD. Članarina važi godinu dana od datuma uplate.

Instrukcija za plaćanje članarine putem opšte uplatnice:

Svrha uplate: Članarina

Primalac: Srpsko društvo za muzičku teoriju, Druge srpske armije 41/20, 11000 Beograd

Račun primaoca: 200-3145670101754-58