Kontakt

Srpsko društvo za muzičku teoriju
Adresa: Druge srpske armije 41/20, 11041 Beograd

Matični broj: 28287682
PIB: 111658766

Račun: 200-3145670101754-58

Imejl adresa: office@sdmt.rs