Монографија др Анице Сабо

Наша музичка теоретичарка и потпредседница СДМТ-а др Аница Сабо, ред. проф. објавила је монографију под називом

ИСПОЉАВАЊЕ СИМЕТРИЈЕ У МУЗИЧКОМ ТОКУ: МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА

Издавач је Факултет музичке уметности.