Нове монографије чланова Друштва

Са великим задовољством и поносом вас обавештавамо да су од почетка ове године објављене три монографије чланова Српског друштва за музичку теорију:

 

др Наташа Црњански, ПОЈМОВНИК МУЗИЧКЕ СЕМИОТИКЕ, Академија уметности, Нови Сад, 2020.

др Срђан Тепарић, РЕСЕМАНТИЗАЦИЈА ТОНАЛНОСТИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА (1917-1945), Факултет музичке уметности, Београд, 2020.

др Јелена Михајловић-Марковић, ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ: ПОРТРЕТ МУЗИЧКОГ СТВАРАОЦА, Музиколошки институт САНУ и Музиколошко друштво Србије, Београд, 2020.