Појмовник музичке теорије

Српско друштво за музичку теорију, у сарадњи са колегама из Републике Словеније, учествује у изради међународног интернет портала под називом Појмовник музичке теорије. За сада постоје две верзије – словеначка и српска.

Српска верзија Појмовника налази се на интернет адреси: pojmovnik.sdmt.rs

Словеначка верзија Појмовника налази се на интернет адреси: pojmovnik.fri.uni-lj.si

Окосницу портала чине одреднице из области музичке теорије (ОСНОВЕ). Пре објављивања, сваки текст пролази двоструку анонимну стручну рецензију. Портал има и електронску библиотеку, која садржи скениране и данас тешко доступне радове наших значајних музичких теоретичара (ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОСИ), као и књиге које пружају детаљније увиде у знања музичке теорије (ЛЕКСИКА).

Појмовник музичке теорије ће се редовно развијати, допуњаваће се новим одредницама и скенираним радовима.

Издавачи: Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Љубљана; Oddelek za glasbeno pedagogiko in Oddelek za kompozicijo in teorijo glasbe Akademije za glasbo, Љубљана; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Љубљана; Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, Љубљана; Српско друштво за музичку теорију, Београд.

Појмовник музичке теорије има међународни уреднички тим и уреднички одбор у којима су заступљени представници Српског друштва за музичку теорију.