Српско друштво за музичку теорију постало је члан Европске мреже за теорију и анализу музике (EuroT&AM)

Част нам је и задовољство да вас обавестимо да је Српско друштво за музичку теорију (СДМТ) примљено у Европску мрежу за теорију и анализу музике (The European Network for Theory & Analysis of Music – EuroT&AM). Као највећа асоцијација музичких теоретичара, EuroT&AM има велики утицај на пољу музичке теорије и анализе. Чине је националне асоцијације музичких теоретичара из Немачке (GMTh, Gesellschaft für Musiktheorie), Италије  (GATM, Gruppo Analisi e Teoria Musicale), Хрватске (HDGT, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara), Русије (OTM, Общество Теории Музыки), Пољске (PTAM, Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej), Белгије (SBAM, Société belge d’analyse musicale), Француске (SFAM, Société française d’Analyse musicale), Велике Британије (SMA, Society for Music Analysis), Холандије (VvM, Vereniging voor Muziektheorie), Шпаније (ATAM, Associació de Teoria i Anàlisi Musicals). EuroТ&АМ је, између осталог, организатор највеће интернационалне научне конференције из области музичке теорије и анализе (European Music Analysis Congress – EuroMAC), која се сваке треће године одржава у неком од европских градова. Чланством у EuroT&AM-у, постали смо интегрални део европског научног простора у области музичке теорије и анализе.

Информација о нашем пријему у чланство постављена је и на насловној страни веб-сајта ове европске асоцијације: https://europeanmusictheory.wordpress.com/