14. međunarodna konferencija Muzička teorija i analiza

Katedra za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umtenosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti i Univerzitet umetnosti u Beogradu organizuju 14. međunarodnu konferenciju Muzička teorija i analiza, pod nazivom INTERDISCIPLINARNOST MUZIČKE TEORIJE: ZNANJE O MUZICI IZMEĐU ISTORIJE, POETIKE, TEORIJA I KRITIKE, koja će biti održana od 7. do 9. oktobra 2022. godine.

Plenarni predavači: dr Valentina Holopova (Moskovski državni konzervatorijum Čajkovski i Državni univerzitet Lomonosov u Moskvi, Ruska Federacija), dr Džozef Straus (Državni univerzitet u Nju Jorku, SAD) i dr Džon Koslovski (Konzervatorijum u Amsterdamu i Univerzitet u Utrehtu, Holandija).

Jezik međunarodne konferencije je engleski.

Rok za prijavljivanje: 15. april 2022.

Informacije o konferenciji: www.interdisciplinarityofmt2022.weebly.com

Pozivno pismo na srpskom jeziku (PDF)
Pozivno pismo na engleskom jeziku (PDF)