Drugi broj Časopisa Srpskog društva za muzičku teoriju – poziv za slanje radova

Pozivamo kolege da pošalju svoje naučne ili stručne radove za drugi broj Časopisa Srpskog društva za muzičku teoriju.

Rok za dostavljanje radova: 1. septembar 2022. godine.

Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju je jedina publikacija u našoj sredini, čija je programska koncepcija u potpunosti okrenuta muzičkoj teoriji. Pored naučnih radova, časopis posebno podstiče objavljivanje stručnih članaka koji se bave problematikom pedagogije muzičko-teorijskih predmeta.

Detalji o časopisu kao i uputstvo za autore nalaze sa na internet stranici:

 

Часопис СДМТ