Часопис Српског друштва за музичку теорију

Српско друштво за музичку теорију покренуло је издавање научног часописа, јединог у нашој средини чија је програмска концепција у потпуности окренута музичкој теорији. Поред научних радова, часопис посебно подстиче објављивање стручних чланака који се баве проблематиком педагогије музичко-теоријских предмета.

Позивамо све колеге да својим научним или стручним радовима подрже Часопис Српског друштва за музичку теорију.

Детаљи о часопису, састав уредништва, рокови за достављање радова као и упутство за ауторе налазе са на интернет страници:

Часопис СДМТ