Članak o SDMT dr Senke Belić

Delatnost  i rezultate rada Srpskog društva za muzičku teoriju obradila je dr Senka Belić u članku „Aktivnosti i postignuća Srpskog društva za muzičku teoriju od osnivanja (2019-2022)“, objavljenom u Zborniku radova SRBIJA: JEZIK NAUKE O MUZICI (Kragujevac: Fililoško-umetnički fakultet, 2023).

Zahvaljujemo se našoj koleginici dr Senki Belić što je prezentovala naš rad naučnoj i stručnoj javnosti.

Članak se može pročitati na sledećem linku:

SDMT_Belic