Časopis Srpskog društva za muzičku teoriju / Journal of the Serbian Society for Music Theory

broj / number 2

 

ISSN  2812-7560 ČASOPIS Srpskog društva za muzičku teoriju (Štampano izd.)

ISSN  2812-7579 ČASOPIS Srpskog društva za muzičku teoriju (Online)

Online verzija / Online version


NAUČNI RADOVI / ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Ivana Medić

Šnitkeova teorija polistilizma – geneza i stvaralačka primena 7

Ljubomir Nikolić

Arheologija zvuka – zvuk nasleđa u savremenoj umetnosti 23

Nikola Komatović

Evolution Through Synchronicity? Types of César Franck’s Harmonic Language and Categorization of his Tonality 34

 

STRUČNI RADOVI / PROFESSIONAL PAPERS

Zoran Božanić

O nekim mogućnostima primene metode ilustrativnih radova u nastavi kontrapunkta 45

Vera Golob

Izazovi savremene nastave muzičkih oblika u srednjoj muzičkoj školi 54

 

PRIKAZI / REVIEWS

Senka Belić

Zoran Božanić, Metodika nastave kontrapunkta 69

Senad Kazić

Milena Petrović, Harmonska pratnja, priručnik za nastavnike u prvom razredu srednje muzičke škole – odsek za muzičku teoriju 72

Ana Stefanović

Prikaz doktorske disertacije Marka R. Aleksića, Uloga harmonije u formiranju mreže interpretativnih odnosa u nemačkoj operi i simfonijskom lidu druge polovine devetnaestog i početka dvadesetog veka 75

Ivana Ilić

Konferencija Difrakcije kompozitorskog, muzičko-teorijskog, pedagoškog i društveno-kulturnog stvaranja Berislava Popovića (prikaz muzičko-teorijskih radova) 82

Marko Aleksić

XIV Međunarodna konferencija o muzičkoj teoriji i analizi Interdisciplinarity of Music Theory: Knowledge of Music between History, Poetics, Theories, and Criticism 86

Biljana Mandić

XVII Međunarodni naučni skup Srpski jezik, knјiževnost, umetnost – muzički deo skupa 91

Petra Zidarić Đurek

Međunarodna konferencija XVIII Dani muzičke teorije: Poučavanje muzičke teorije danas, povodom 25. godišnjice osnivanja Hrvatskog društva muzičkih teoretičara (HDGT) 97