Часопис Српског друштва за музичку теорију

Српско друштво за музичку теорију покренуло је издавање научног часописа, јединог у нашој средини чија је програмска концепција у потпуности окренута музичкој теорији. Поред научних радова, часопис посебно подстиче објављивање…

Монографија др Милене Медић

Наша музичка теоретичарка и чланица СДМТ-а др Милене Медић, објавила је научну монографију под називом MUSICA ANTE OCULOS: екфраза и њене врлине ἐνάργεια и ἐκπλήξις у вокалној музици на размеђу…

У част професорке Мирјане Живковић: композиција, музичка теорија, педагогија

У част и знак сећања на нашу уважену колегиницу, композиторку и теоретичарку Мирјану Живковић, редовног професора ФМУ, преминулу 26. априла 2020. године, Катедра за музичку теорију Факултета музичке уметности у…

Позив за радове

Објављујемо позив за радове који смо добили од колега из Данске: European Music Analysis and the Politics of Identity – Særnummer af Dansk Musikforskning Online Текст позива може се преузети…

Књига др Иване Медић

Из штампе је изашла књига чланице Српског друштва за музичку теорију др Иване Медић под називом ПАРАЛЕЛНЕ ИСТОРИЈЕ: САВРЕМЕНА СРПСКА УМЕТНИЧКА МУЗИКА У ДИЈАСПОРИ. Издавач је Музиколошки институ САНУ. Књига…

Академик Дејан Деспић изабран је за почасног члана Српског друштва за музичку теорију

Са великим задовољством објављујемо да је на седници Скупштине Српског друштва за музичку теорију, академик Дејан Деспић изабран за почасног члана. Овим поводом донето је и усвојено следеће саопштење: Скупштина…

Одржана прва редовна седница Скупштине Српског друштва за музичку теорију

У суботу, 26. септембра 2020. године, одржана је прва редована седница Скупштине Српског друштва за музичку теорију. У конструктивној атмосфери донете су важне одлуке за будући рад Друштва.

Монографија др Анице Сабо

Наша музичка теоретичарка и потпредседница СДМТ-а др Аница Сабо, ред. проф. објавила је монографију под називом ИСПОЉАВАЊЕ СИМЕТРИЈЕ У МУЗИЧКОМ ТОКУ: МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА Издавач је Факултет музичке уметности.

др Никола Коматовић ће наступити на Конференцији Америчког музиколошког друштва и Друштва за музичку теорију

Наш музичку теоретичар и члан Српског друштва за музичку теорију др Никола Коматовић, 14. новембра 2020. године наступиће на Конференцији Америчког музиколошког друштва (American Musicological Society) и Друштва за музичку…